Esperanto-Societo
de Miŝigano

Esperanto Society
of Michigan

Bonvenon al la TTT-ejo de la Esperanto-Societo de Miŝigano. (Miŝigano estas Usona ŝtato.) Welcome to the Esperanto Society of Michigan website.
En la Detrojta regiono, kelkaj el ni renkontiĝas en librovendejo Borders duan kaj kvaran lundojn de ĉiu monato je la 7a ptm. kaj parolas en aŭ pri Esperanto unu aŭ du horojn. La librovendejo troviĝas ĉe la nordorienta angulo de la vojkruco de Southfield Road kaj 13 Mile Road; ĝia adreso estas 31151 Southfield Road, Beverly Hills MI 48025. Notu: lastatempe ni renkontiĝas tre malregule; sciigu nin se vi volas veni. In the Detroit area, several of us meet at a Borders bookstore on the second and fourth Mondays of every month at 7 pm and speak in or about Esperanto for one or two hours. The bookstore is on the northeast corner of Southfield Road and 13 Mile Road; its address is 31151 Southfield Road, Beverly Hills MI 48025. Note: lately we've been meeting pretty irregularly; let us know if you want to come.
Por paperpoŝte ricevi informaĵaron, sendu vian paperpoŝtan adreson al maryjpnap@aol.com kun la vorto "Esperanto" en la temlinio. Por ricevi anoncojn kaj sciigojn pri eventoj retpoŝte, sendu vian retpoŝtan adreson al sherwells@tm.net kun la vorto "Esperanto" en la temlinio. Ambaŭ ĉi tiuj servoj estas senkostaj. To have an information packet (snail-)mailed to you, send your postal address to maryjpnap@aol.com with the word "Esperanto" in the subject line. To receive announcents and event notifications via email, send your email address to sherwells@tm.net with the word "Esperanto" in the subject line. Both of these services are free of charge.

Aliaj TTT-ejoj

Other sites

esperanto-misxigano -- jahu-grupo por Miŝiganaj Esperantistoj esperanto-misxigano -- a Yahoo! group for Michigan Esperanto speakers
Sortimento de artikoloj aperigitaj en "La Semanto", la novaĵletero de la Esperanto-Societo de Miŝigano A selection of articles published in "La Semanto", the newsletter of the Esperanto Society of Michigan
Living "Vivo Esperanta" -- informoj pri Esperanta (en la angla) de ESM-ano Yul Tolbert Living "Vivo Esperanta" -- information about Esperanto (in English) from ESM member Yul Tolbert
La TTT-ejo de Sylvan Zaft; inkluzivas interalie la anglalingvan romanon Peter Jameson's Secret Language. ESM-ano Sylvan Zaft estas ankaŭ la aŭtoro de Esperanto: A Language for the Global Village. Sylvan Zaft's site; includes, among other things, Peter Jameson's Secret Language. ESM member Sylvan Zaft is also the author of Esperanto: A Language for the Global Village.